Thiên Nhãn hoasentrenda

Chào quý bạn,

Đến hẹn lại lên, hôm nay chúng tôi đưa quý bạn vào một đề tài rất nổi tiếng ở hoasentrenda.  Đó là Thiên Nhãn Thông hay còn gọi là Cái Thấy, Màn Tivi trong ngôn ngữ "bình dân học vụ" ở hoasentrenda. Thiên Nhãn là một trong những thần thông hầu như ai cũng ước ao có được khi tu hành.  Các thành viên hoasentrenda đều cố gắng Quán Tưởng để nhập vào Định và mở Thiên Nhãn, như là một chứng nhận sự thành công của họ trong công phu.  Thiên Nhãn Thông được trụ trì Tibu và cư sĩ Gạo Cội quảng cáo là dùng để độ tử, gặp Bồ Tát và Phật, Đánh lộn với các Bồ Tát và Phật trong những Đàn Pháp, coi kiếp, coi chuyện quá khứ và tương lai, v.v...
Mời quý bạn cùng chúng tôi tìm ra vài ví dụ về Cái Thấy của trụ trì Tibu và hoasentrenda.

Bài viết 120 Tuổi nhắc đến Cái Thấy của trụ trì Tibu về việc Phật A Di Đà hiện ra huyền ký Tibu sẽ sống tới 120 tuổi.  Tiếp theo đó, Cô Trang, một trong ba Đại Đệ Tử nổi tiếng đầu tiên của Tibu, cũng Thấy Tibu có tuổi thọ 120 tuổi khi cô này coi về tương lai Tibu: "Thầy Nhập Diệt cuối cùng so với anh em trong nhóm. Lúc đó Thầy đã 120 tuổi. Trong nhóm đưa Thầy: Dượng Thái 31 tuổi, anh Thuận 32 tuổi, anh Thu 29 tuổi,...", trích từ Tập Tin 3, Góp Nhặt.  Sau này Tibu lại tuyên bố lời huyền ký này không còn đúng nữa.

Quý bạn có thấy điều gì khác lạ ở đây chăng?  Vị đệ tử Cô Trang biết câu chuyện Tibu sống tới 120 tuổi, thì Cái Thấy của Cô Trang lại có cảnh Tibu sống tới 120 tuổi.  Sau này, Cô Trang đã bỏ không tập theo Tibu và không tập cách Quán Tưởng này nữa. Điều này chứng tỏ Cái Thấy này không có gì chắc chắn và có thể muốn thấy sao thì hiện ra vậy theo tâm thức người tập.

Câu chuyện thứ hai là chuyện về "Độc Giác Phật" cư sĩ Anh Sơn.  Trụ trì Tibu cho biết Anh Sơn vì tiền kiếp giết anh em đoạt gia tài nên kiếp này không thể Độ cho ai được nữa nên đành vào Niết Bàn thành Độc Giác Phật.  Có lẻ như được mớn mồi trước, một vị có nick HHDL, là một vị Thánh Tăng của hoasentrenda bỗng nhiên Th
y ra tiền kiếp bản thân là người em út của cư sĩ Anh Sơn và bị Anh Sơn giết và đoạt gia tài.  Vì chuyện tiền kiếp này mà vị HHDL này lại có thái độ âu sầu và Sân Si với cư sĩ Anh Sơn bên một trang web khác và đã bị phản đối vì thái độ lạ lùng này: 
http://vidieuphapctr.blogspot.com/2013/07/khui-hui.html

Phải chăng do biết trước câu chuyện của cư sĩ Anh Sơn từ  trụ trì Tibu nên Cái Thấy của HHDL lại sao y bản chánh?  Và tại sao một vị Thánh Tăng có thể nổi Sân Si dễ dàng như vậy nhỉ?  Sau này, trụ trì Tibu có sự giãi bày rằng HHDL bị dính Tha Hóa Tự Tại.  Thánh tăng vẫn còn bị nhập nguy hiểm như vậy thì tu hành để làm gì quý bạn nhỉ?  Theo một số tài liệu Phật Giáo, quả Thánh thấp nhất là Tu Đà Hường đã đoạn diệt 3 Kiết Sử đầu tiên (Thân Kiến, Nghi, và Giới Cấm Thủ).  Hành giả với Quả Vị Thánh này phân biệt rất rõ Ngã và biết mình biết người thì không thể nào dễ Tham Sân Si vì một câu chuyện tiền kiếp xa xôi (Xin đọc link tham khảo cuối bài). Tiếc rằng các thành viên hoasentrenda đã được nhồi sọ bởi Tibu nên vẫn không thắc mắc.  Nếu có thắc mắc, trụ trì Tibu vẫn luôn có 101 cách giải thích, còn giải đáp thỏa đáng hay không hầu như ít được thấy những đề tài tế nhị này đi tới một đáp án trong sáng và minh bạch.

Sau cùng, chúng tôi xin đưa ra một bài viết từ Tập Tin 3, Đề Nghị Test https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/25-de-nghi-test-420.  Đây là giai đoạn khi trụ trì Tibu thường phô trương Thần Thông bằng miệng ở một diễn đàn khác.  Các vị nơi này có đề nghị Tibu làm một chuyện Thần Thông nho nhỏ trong thế giới thực tế, nhưng Tibu đã từ chối với ... "101 lý do".  Nếu đã phô trương Thần Thông bằng miệng để chứng minh phương pháp hoasentrenda là hay là tốt nhất, thì một chuyện Thần Thông nhỏ như vậy, không làm được?  Nếu đã tính không làm được thì chẳng nên phô trương.  Té ra là Ngôn Hành Bất Nhất.  Vậy mà trụ trì Tibu cứ luôn dạy đệ tử: "Làm chuyện mình nói và nói chuyện mình làm".  Thật mỉa mai thay!  Không lẽ Thần Thông mà trụ trì Tibu có được chỉ nằm trong thế giới mộng ảo huyễn hoặc và không thể đi vào thế giới thực tế?

Thưa quý bạn, tại sao lại có chuyện Cái Thấy của trụ trì Tibu không rõ ràng như vậy? Có phải phương pháp tu tập hoasentrenda có vấn đề chăng?  Với hoasentrenda, đề mục tu tập còn chuyển qua những Linh Ảnh mà hành giả có thể nói chuyện và học hỏi với Linh Ảnh như Phật A Di ĐÀ, Tỳ Lô Giá Na, Bồ Tát, và các vị Hộ Pháp.  Những Linh Ảnh này giúp hành giả đi vào những thế giới huyền bí mơ tưởng trừu tượng.  Theo chúng tôi hiểu, đề mục là phương tiện dùng để định tâm an trú vào Chánh Định.  Còn việc sử dụng đề mục tạo ra Linh Ảnh và hoạt động ở một thế giới khác là một điều mang tính tà quái như những pháp môn thần quyền, Thanh Hải Vô Thượng Sư, Pháp Lý Vô Vi, v.v...  Nhìn theo gốc cạnh thực tế, họ chẳng khác gì những kẻ bị tâm thần hay tự nói chuyện một mình.  Vô tình họ ôm vào những thế giới ảo tưởng do thần kinh họ tạo ra, sống xa rời thực tế và từng bước đi vào con đường bệnh hoạn cả thể xác và tinh thần.  Quý bạn có thể kiểm nghiệm xem những cư sĩ gạo cội hoasentrenda hầu hết đều có bệnh tật, nhưng đều được trụ trì Tibu xảo biện là gánh nghiệp, nghiệp quả, v.v...  Trái với những gì Pháp Phật mà chúng ta từng biết: Tâm thanh tịnh thì Thân an ổn. 


Theo thầy Thích Thông Lạc (một vị tu sĩ được Tibu "phong" là Độc Giác Phật), những cảnh giới trong lúc Thiền hay Niệm Phật có thể là Cái Thấy do Tưởng Thức tạo ra, không phải Cái Thấy Chân Thật của Phật Giáo.  Theo chúng tôi hiểu khi đọc tài liệu của vị "Độc Giác Phật" này, Tưởng Uẩn tạo ra những khả năng tưởng tượng, chiêm bao (giấc mơ), thấy những cảnh giới mong ước, có những khả năng kỳ lạ như những nhà ngoại cảm, đồng bóng, v.v...  Khi hành giả tu tập ức chế Ý Thức và các Căn, kích hoạt Tưởng thức hoạt động lưu xuất ra Cái Thấy của những cảnh giới này.  Tương tự như vậy, khi đi ngủ là lúc các căn im bặt  và mất hết Ý Thức nhường sự hoạt động cho Tưởng Thức tạo ra cái thấy trong giấc mơ.  Người sống trong Tưởng Thức thường xa rời thực tế, dễ rơi vào những loại bệnh Tưởng.  Nhẹ thì thành những người thuyết pháp rất hay do Pháp Tưởng hoạt động.  Nặng sẽ gây rối loạn chức năng cơ thể và thần kinh dẫn đến điên khùng.  Xin trích những đoạn audio/video nói về Cái Thấy của Tưởng Thức từ video trên youtube của thầy Thích Thông Lạc:  

Tưởng Uẩn:Audio trích từ https://youtu.be/dztVu8GLpF8?t=2258  phút 37:38:


Audio trích từ https://youtu.be/NJRbr1hSi2Y?t=396 phút 6:36:
 

Với Cái Thấy không rõ ràng như vậy, liệu Thiên Nhãn của trụ trì Tibu và hoasentrenda là một loại Ảo Giác, Tưởng Tượng, hay Ngũ Ấm Ma?  Chúng tôi xin tạm dừng bài viết tại đây.  Hẹn gặp quý bạn ở một bài viết mới khi so sánh Các Pháp Môn Tu Hành.  Chúc quý bạn nhận rõ Chánh Tà trên đường tầm cầu Chánh Pháp.


Chánh-hay-Tà


Tài liệu tham khảo
 

Thiên Nhãn Thông:  https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%A5c_th%C3%B4ng

Tứ Thánh Quả: https://thuvienhoasen.org/a17998/chuong-7-cac-qua-vi-va-canh-gioi-chung-dat

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.