Latest in Tech

Diễn Đàn

tháng 12 03, 2018
Chào quý bạn, Chánh-hay-Tà mới có Diễn Đàn nhỏ tiện cho việc đàm luận.  Nhiều bài Bình Luận trên những bài viết trong Trang Chủ có phần ...

Thư Ngõ

tháng 11 22, 2018
Chào quý bạn, Sau một loạt bài nhận xét của trụ trì Tibu và thành viên ( Chủ đề này đã bị Tibu xóa trên hoasentrenda ) về Chánh-hay-Tà tr...

Pháp Môn Tu Hành

tháng 11 04, 2018
Chào quý bạn, Ngày nay vấn đề tu hành của Cư Sĩ Tại Gia ngày càng lớn mạnh.  Nhiều Pháp Môn ra đời rất phù hợp với tiêu chí của cư sĩ ...

Nhí Bị Khùng

tháng 10 28, 2018
Chào quý bạn, Bài viết này là đề tài làm chúng tôi trăn trở nhiều nhất.  Nó cũng là niềm động lực và trách nhiệm cho chúng tôi lập ra ...
Được tạo bởi Blogger.