Pháp Môn Tu Hành


Chào quý bạn,

Ngày nay vấn đề tu hành của Cư Sĩ Tại Gia ngày càng lớn mạnh.  Nhiều Pháp Môn ra đời rất phù hợp với tiêu chí của cư sĩ tại gia, không cần phải cạo đầu xuất gia mà vẫn tu hành Đắc Đạo, không cần giữ nhiều giới luật rắc rối mà vẫn đạt được Giải Thoát.  hoasentrenda là một trong những nhóm này.  Chúng tôi sẽ lần lượt đưa ra những nét chính của những Pháp Môn khác giúp quý bạn có cái nhìn rõ hơn về Pháp Tu hoasentrenda.  Đây là những nhận xét riêng của chúng tôi.  Nếu quý bạn nhận thấy những điều sai xót, vui lòng góp ý giúp chúng tôi hoàn thành bài viết này rõ hơn.


Pháp Tu hoasentrenda

hoasentrenda dùng phương pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt làm nền tảng căn bản tu tập.  Điều này cũng được ghi trong sách luận Thanh Tịnh Đạo.  Tuy nhiên, hoasentrenda còn phát triển thêm về Tịnh Độ và Mật Tông.  Thiền Tịnh Mật đều có đủ ở hoasentrenda.  Điểm nổi bật của hoasentrenda là phát triển về Cái Thấy mà họ cho đó là Thiên Nhãn như một sự minh chứng về sự thành công tu tập.  Khi có Thiên Nhãn, họ dùng phương tiện này liên lạc với Phật và Bồ Tát trong thế giới vô hình.  Từ đó, học hỏi và làm nhiều việc phi thường bên kia thế giới.

Thiền hoasentrenda:  hoasentrenda quán tưởng đằng trước mặt một đề mục cho đến khi ra được quang tướng đề mục, rồi giữ lâu đề mục ở dạng 3D trên 70 giây và họ cho là vào được Tứ Thiền.  Khi vào được Tứ Thiền, họ dùng câu niệm Thanh Tịnh để vào Diệt Thọ Tưởng Định thể hiện qua Cái Thấy hoặc màn tivi (danh từ của hoasentrenda).

Tịnh Độ hoasentrenda:  Họ Niệm Phật và quán tưởng chóp đảnh màu đỏ của Phật A Di Đà.  Khi thấy được chấm đỏ rồi, Cái Thấy sẽ chuyển từ từ ra Mặt Phật, Thân Phật, và toàn bộ ông Phật.  Từ đó, họ thâm nhập vào thế giới huyền ảo này trò chuyện và học hỏi với Phật.

Mật Tông hoasentrenda:  Khi đạt được Cái Thấy từ Thiền hoặc Tịnh Độ.  Họ dùng Cái Thấy này đi gặp Phật, Bồ Tát.  Đánh lộn với các vị Phật và Bồ Tát để hoàn thành một số Đàn Pháp và lên cấp bậc trong thế giới huyền bí.  Chúng tôi không hiểu Đàn Pháp gì lại thích đi đánh lộn như những A Tu La.  Đánh thắng thì được lên cấp bậc như những cảnh chiến tranh ngoài đời.  Không hiểu Tâm Thức của họ thuộc loại Tâm gì khi đánh nhau với các vị Phật và Bồ Tát.  Tuy nhiên, những câu chuyện "Liêu Trai Chí Dị" này luôn thu hút những người ham thích chuyện Thần Tiên Thần Quyền nhập hội hoasentrenda.


Pháp Tu Thanh Hải Vô Thượng Sư

Pháp môn đầu tiên chúng tôi muốn so sánh là Pháp Tu Thanh Hải Vô Thượng Sư vì nhận thấy Tibu và Thanh Hải có nhiều điểm rất giống nhau.  Cùng nhìn ra Đằng Trước Mặt tại một điểm.  Cùng Niệm danh hiệu Phật hoặc danh hiệu Thanh Hải Vô Thượng Sư.  Cũng xuất hiện những trạng thái ánh sáng, thấy các hình ảnh lạ như Phật, Chúa, Ma, Quỷ v.v.  Cùng đi vào thế giới huyền bí mơ hồ.  Cùng một cách nói về những sự gánh nghiệp như bị bệnh khi giúp ai đó bên kia thế giới huyền bí.  Cùng có cách thuyết pháp "bình dân học vụ" gần gũi với quần chúng.  Mới nghe thấy kỳ nhưng nghe lâu thì sẽ mê.  Cùng bản chất Tự Tôn bản thân là những đấng Tối Cao Vô Thượng.  Thanh Hải là bậc Vô Thượng Sư, là hóa thân của Cổ Phật, Thượng Đế.  Tibu là người duy nhất chỉ xuất hiện 500 năm một lần và là hóa thân của Phật Tỳ Lô Giá Na.

Đây là trích đoạn nói về Pháp Tu Thanh Hải Vô Thượng Sư:
“Bạn ngồi với bất kỳ tư thế nào cảm thấy thoải mái, nhắm mắt lại và tập trung vào giữa trán mà Thanh Hải gọi là "Mắt trí Huệ" và phóng tầm nhìn vào một điểm cố định như một màn hình trước mặt. Mật niệm chậm rãi tên các vị Phật, vị Thánh nào mà bạn yêu thích. Nhưng người ta khuyến khích bạn niệm: "Nam mô Thanh Hải Vô Thượng sư" thì sẽ tốt hơn cả. Trong quá trình thiền bạn có thể thấy các điểm sáng, ánh sáng ngôi sao, bóng đèn điện.. và có thể thấy các hình ảnh lạ như ma, quỷ, Phật, Chúa… nên bạn phải làm theo các hướng dẫn sau gọi là "Bản đồ": Nếu gặp cảnh đáng sợ thì bạn niệm Phật, Chúa hoặc "Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư" để được cứu giúp. Nếu gặp các vị Phật, Chúa, Bồ Tát, Thánh, Thần.. thì có thể đàm đạo, hỏi chuyện họ nhưng phải phân biệt thật giả trước khi giao tiếp và đặc biệt là không được bái lạy hay cầu xin họ điều gì cả. Cách phân biệt là hỏi tên họ, nếu họ trả lời là thật còn không là giả, hoặc nhìn vào đôi mắt họ có màu đen, hiền hòa là thật còn màu đỏ dữ dằn là giả khi đó phải niệm "Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư" để được giúp đỡ.”


Những Pháp Tu được hoasentrenda chấp nhận

Như chúng tôi có đề cập trong bài Độc Giác Phật, trụ trì Tibu cho biết có 3 vị A La Hán được Tibu "phong" cho họ là Độc Giác Phật.  Chúng tôi sẽ lược qua những phương pháp tu tập này.

Vị cư sĩ được Tibu gọi là Anh Sơn:  Vị này cũng thực hành An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.  Dùng Đề Mục làm phương tiện để vào Chánh Định, nhưng không chủ trương đi vào các cảnh giới huyền bí như hoasentrena.

Cư Sĩ Ba Danh:  vị Cư Sĩ này được Tibu cho là một trong 3 đại đệ tử giỏi đầu tiên của Tibu.  Tuy nhiên gần đây trên hoasentrenda có đăng cuộc nói chuyện của cư sĩ Ba Danh và trụ trì Tibu và thấy rõ phương pháp của họ hoàn toàn đi hai con đường khác nhau.  Chúng tôi tạm thời không thể nói về phương pháp của cư sĩ vì phương pháp không được phổ biến trên mạng và công chúng.

Hòa Thượng Thích Thông Lạc:  Phương pháp của thầy Thông Lạc thuần túy về Phật Giáo Nguyên Thủy.  Bắt đầu từ Tứ Chánh Cần (qua các pháp Chánh Niệm Tĩnh Giác Định, Định Vô Lậu, Định Sáng Suốt, Định Niệm Hơi Thở) cho tới Tứ Niệm Xứ bằng cách sử dụng kỹ thuật Như Lý Tác Ý để đạt được Tâm Vô Lậu, xuất nhập các Tầng Thiền, và Làm Chủ Sanh Lão Bệnh Tử.  Phương Pháp Thầy Thông Lạc dùng Ý Thức để gội rửa Tâm khỏi Tham Sân Si, buông bỏ Ác Pháp tăng trưởng Thiện Pháp.  Thầy không đồng tình với những cách tu phát triển Tưởng Thức và cho rằng đây là cách tu Ức Chế Ý Thức tạo ra những loại bệnh Tưởng.

Phương pháp của 3 vị trên khác hoasentrenda là không đi vào thế giới huyền bí ảo tưởng, đều không có bệnh, và giữ giới Ăn Chay (Giới không Sát Sanh trong Ngũ Giới).  Tibu luôn tự hào có nhiều Thần Thông và thành công nhiều Đàn Pháp Mật Tông nhưng vẫn mang nhiều bệnh tật và Ăn Mặn.


Chánh hay Tà?

Những Pháp Môn như Thanh Hải, Pháp Lý Vô Vi, hoasentrenda, và nhiều Pháp Môn khác đều có điểm chung là thâm nhập vào thế giới siêu hình bằng Cái Thấy làm những chuyện phi thường trong thế giới huyền bí không thể kiểm chứng thực tế được.  Nhờ phô trương những Cái Thấy phi thường này, những Pháp Môn Tà Đạo luôn thu hút khá nhiều tín đồ, và những Tai Nạn do Tôn Giáo gây ra vẫn luôn thường xuyên xảy ra.

Theo sự lý giải về Tưởng Uẩn của Thầy Thông Lạc và nhận xét riêng của chúng tôi, Cái Thấy của hoasentrenda là do Tưởng Uẩn tạo ra do quá trình Tu Tập phát triển về Tưởng Thức.  Một ví dụ về Tưởng Thức là Giấc Mơ.  Khi ngủ mơ là lúc chúng ta mất hết Ý Thức và là lúc Tưởng Thức được hoạt động tạo ra Cái Thấy giấc mơ.  Cũng dễ hiểu tại sao hoasentrenda hay luận giải về những Giấc Mơ Công Phu.  Do tu tập phát triển Tưởng Thức một thời gian nên những thành viên có thể có những Cái Thấy kỳ lạ trong Giấc Mơ, là lúc Tưởng Thức được hoạt động mạnh.  Những Giấc Mơ Công Phu này có nhiều điểm chung giống nhau vì họ đều có chung mơ ước giống nhau. 

Một số thành viên khác do Tưởng Thức hoạt động gây ra sự rối loạn nên thấy này thấy nọ một cách bất thường hoặc được chút khả năng lạ lúc có lúc không.  Do những tình trạng này, có thành viên được Tibu khen hay nhưng cũng có người Tibu cho là bị Tha Hóa Tự Tại nhập (Xin xem phần Tài Liệu Tham Khảo cuối bài về Tha Hóa Tự Tại).  Theo thiển ý, chẳng có Tha Hóa Tự Tại nào nhập cả mà do tu tập sai nên Tưởng Thức được khích hoạt tạo ra những rối loạn kỳ lạ này.  

Theo hiểu biết của chúng tôi khi tham cứu tài liệu của Thầy Thông Lạc, Tưởng Thức mạnh thì Ý Thức yếu và ngược lại.  Một số người có những biến cố như bị điện giật, sét đánh, bị chó dại cắn, hoặc một số biến cố xảy ra trong đời đã khích hoạt Tưởng Thức tạo ra những khả năng đặc biệt như nhà ngoại cảm, trị bệnh, nhà tiên tri, v.v...  Đó là do tai nạn thay đổi não bộ làm Tưởng Thức hoạt động mạnh nên tạo ra khả năng này. 

Những trẻ em do Ý Thức còn yếu và Tưởng Thức mạnh nên khi tu tập những Pháp Môn phát triển Tưởng Thức rất dễ đạt được những khả năng lạ này, nhưng đồng thời Ý Thức của các em ngày càng tê liệt.  Khi Ý Thức không còn kiểm soát sự lớn mạnh của Tưởng Thức, các em rơi vào những trạng thái điên loạn rất tội nghiệp.  Cách giải quyết là tập cho Ý Thức sống lại và mạnh lên thì Tưởng Thức sẽ chìm xuống, trả lại sự cân bằng cho não bộ.

Những người trưởng thành do Ý Thức đã được mạnh hơn nên khi tập những pháp môn Ức Chế Ý Thức không dễ dàng như các em nhỏ ngoại trừ những người này có biến cố cuộc đời hoặc quá năng nổ dồn ép ức chế Ý thức quá mức.  Từ những thông tin trên website hoasentrenda, chúng tôi nhận thấy đa số những cư sĩ được Tibu cho là Gạo Cội đều có những thăng trầm trong cuộc đời:  Trụ trì Tibu bị câm và ngọng: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16585.msg58521#msg58521 từ nhỏ, cư sĩ Cô Vân là người rất yếu ớt và nhiều bệnh trước khi tập theo Tibu, v.v...  Vì là những người trưởng thành, Ý Thức đã khá cứng cáp nên Tưởng Thức Lực của họ không mạnh như các Nhí.  Cái Thấy của họ cũng chưa được rõ ràng trong thế giới thực tế được nên toàn phô trương những chuyện thần kỳ bên kia thế giới.

Nếu quý bạn xem một số Video khi trụ trì Tibu thuyết pháp, có thể thấy sắc mặt thỉnh thoảng bị xám lại và con mắt hay trợn trắng như cố nhìn ra cái gì.  Chúng tôi nghĩ đây là cách Khích Hoạt Tưởng Thức hoạt động để có những khả năng lạ như Cái Thấy và Pháp Tưởng (khả năng thuyết pháp do Tưởng Thức tạo ra).  Điều này cũng gần giống như những người lên đồng nhập cốt bị giật liên tục rồi mới nhập được.  Thầy Thông Lạc cho biết do Tưởng Thức của họ tạo ra chứ không có ai nhập cả.

Một điều bất thường cần nhắc đến là 2 vị Thánh Đại Đệ Tử đầu tiên của Tibu là cư sĩ Cô Trang và Ba Danh lại từ bỏ không theo phương pháp của Tibu nữa.  Chúng tôi không thể tìm một cuốn kinh nào có vị Thánh Tăng nào thời Đức Phật từ bỏ Phật ra đi cả.  Nếu sự Thanh Tịnh và Hạnh Phúc Giải Thoát đã thật sự Thành Tựu, không thể nào các vị Đại Đệ Tử này lại bỏ ra đi.

Thưa quý bạn, Đạo Phật dạy chúng ta lìa xa Tham Sân Si.  Càng tu tập chúng ta càng nên buông bỏ dần dần để ngày càng được nhẹ nhàng và Thanh Tịnh trước khi đạt được Hạnh Phúc Giải Thoát.  Nếu cứ ham muốn được Cái Thấy này hay được khả năng kia, vô tình chúng ta lìa xa con đường Chánh Đạo.  Chúng tôi mong quý bạn rất cẩn thận với hoasentrenda.  Theo chúng tôi, Tibu và hoasentrenda không thuộc về Chánh Pháp Phật Giáo mà còn gây hại con đường tầm cầu hạnh phúc Giải Thoát của quý bạn.  Xin kính chào và chúc quý bạn nhận rõ Chánh Tà.


Chánh-hay-Tà


Tài Liệu Tham Khảo:

Nhận định về Pháp Môn Quán Âm của Thanh Hải Vô Thượng Sư:
https://thuvienhoasen.org/a9714/nhan-dinh-ve-phap-mon-quan-am-cua-thanh-hai-vo-thuong-su-hoang-lien-tam

Thanh Hải cho biết bản thân là Thượng Đế:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1590992694471469&set=a.1440874972816576&type=3&theater

Pháp Môn Thanh Hải Vô Thượng Sư:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%E1%BA%A3i_V%C3%B4_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_S%C6%B0#Qu%C3%A1n_%C3%82m_Ph%C3%A1p_m%C3%B4n

Bảng tóm lược tu tập Phật Giáo của Thầy Thông Lạc

Thế Giới Siêu Hình không có, Đường Về Xứ Phật Tập 6.  Nghe từ youtube

Trích đoạn thuyết pháp về Tưởng Thức, Đường Về Xứ Phật - Tập 2 - Định Sáng Suốt:


Trích đoạn thuyết pháp về tu sĩ Phật Giáo, Đường Về Xứ Phật - Tập 8 - Nhà Tu Hành.


Cận Tử Nghiệp, Người Phật Tử Cần Biết Tập 1.  Nghe từ youtube

Trang nhà Thiền Định CTR:
http://vidieuphapctr.blogspot.com/

Tibu tự nhận là người duy nhất làm sống lại Giáo Pháp trong vòng 500 năm:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1266.msg57093#msg57093
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4066.msg17322#msg17322

Tha Hóa Tự Tại của hoasentrenda
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4990.0

Trang nhà Phật Pháp Chân Thật:
http://phatphapchanthat.blogspot.com/2013/03/su-ong-thich-thong-lac-neu-ra-nhung-gia.html

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.