Pháp Âm


Trang trích dẫn những đoạn "Pháp Âm" kỳ lạ trên hoasentrenda và một số bài thuyết pháp khác làm sáng tỏ vấn đề Chánh Tà về hoasentrenda.org:    


1. Nhí Bị Bệnh.  Đây là đoạn audio đặc biệt khi một vị cư sĩ đến xem bệnh cho Nhí hoasentrenda đang bị những trạng thái điên loạn.  Trụ trì Tibu chẳng làm được gì khi chính Tibu là tác giả chỉ cho Nhí tu tập phương pháp điên khùng này.  Nghe Nhí niệm trong cơn hoảng sợ và cầu cứu tại phút 14:07 rất tội nghiệp.  Xin quý vị thật cẩn trọng khi đem cuộc đời con cái quý vị vào con đường đau khổ này.  Vị cư sĩ chuẩn bệnh có căn dặn không nên tập Quán Tưởng nữa.  


2.  "Pháp Âm" tiếng Đan Mạch:  Một bậc đạo sư có thể văng tục rất lưu loát:
http://www.hoasentrenda.com/Audio/Irvine2018/Dac-dao-chua.mp3 tại phút 35:20:


3.  Pháp Môn Thanh Hải Vô Thượng Sư và hoasentrenda rất giống nhau:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%E1%BA%A3i_V%C3%B4_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_S%C6%B0#Qu%C3%A1n_%C3%82m_Ph%C3%A1p_m%C3%B4n

4.  Trích đoạn thuyết pháp của Hòa Thượng Thích Thông Lạc về tu sĩ Phật Giáo, Đường Về Xứ Phật - Tập 8 - Nhà Tu Hành...:


5.  Trích đoạn thuyết pháp của Hòa Thượng Thích Thông Lạc liên quan tới Tưởng Thức, Đường Về Xứ Phật - Tập 2 - Định Sáng Suốt:

 
6.  Trích đoạn thuyết pháp của Hòa Thượng Thích Thông Lạc liên quan tới "Tiền Thai Giáo" được nhắc đến ở hoasentrenda:
Cầu Sanh Con làm Thánh, Người Phật Tử Cần Biết Tập 1.  Nghe tại youtube.
 
7.  Trích đoạn thuyết pháp của Hòa Thượng Thích Thông Lạc liên quan tới  Cận Tử Nghiệp, Người Phật Tử Cần Biết Tập 1.  Nghe từ youtube

8.  Trích đoạn thuyết pháp của Hòa Thượng Thích Thông Lạc: Những Pháp Tu làm Ức Chế Tâm, Đường Về Xứ Phật Tập 3, Ức Chế Tâm.  Nghe tại youtube.

Được tạo bởi Blogger.