Giới Thiệu Trang Nhà Chánh-hay-Tà

Chào quý bạn đến với trang nhà Chánh-hay-Tà,

Như bao nhiêu người yêu chuộng Phật Pháp, chúng tôi cũng khởi đầu con đường tầm cầu hạnh phúc Giải Thoát từ Giáo Pháp của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni.  Trải qua hơn 2500 năm từ khi Đức Thích Ca nhập niết bàn, kinh sách Nguyên Thủy bị mai một không rõ nguồn gốc.  Giáo Pháp Đại Thừa được truyền vào Việt Nam khá mạnh, càng tăng thêm phần khó khăn trên đường tầm sư học đạo.

Trong cảnh tranh tối tranh sáng giữa Giáo Lý Nguyên Thủy và Đại Thừa, chúng tôi tìm đến tu học với một vị thầy cư sĩ có biệt danh là Tibu hay Hai Lúa, là trụ trì của trang mạng www.hoasentrenda.com.  Cư sĩ Tibu cho biết đã đạt quả vị A Na Hàm, quả vị Bồ Tát Bất Thối Chuyển, với đầy đủ thần thông và khả năng độ tử độ sanh mà ai cũng mong ước.  Cứ ngỡ chúng tôi đã gặp được Chánh Pháp của Đức Từ Phụ Mâu Ni, nhưng trải qua một thời gian tu tập, nhận thấy Tham Sân Si không suy giảm và biết thêm một vài chuyện không vui xảy ra trong nội bộ hoasentrenda, chúng tôi nhận ra đây không phải là nơi tu hành giải thoát.

Sau khi rời xa hoasentrenda một thời gian, chúng tôi may mắn tiếp chuyện một số vị tu hành trong đó có cả vị từ bỏ hoasentrenda và có thêm những thông tin về trụ trì Tibu và hoasentrenda.  Chúng tôi nhận thấy đây là phương pháp tu tập nguy hiểm, với bằng chứng một số gia đình tu tập đã bị điên khùng.  Chúng tôi không thể làm ngơ khi biết những sự thật này.  Trang nhà Chánh-hay-Tà ra đời với mục đích trình bày những điểm sai lạc của Tibu và hoasentrenda, hy vọng sẽ giúp được quý bạn thận trọng không đi vào con đường lầm lạc như chúng tôi đã đi.  Đồng thời, chúng tôi cũng mong những vị nào biết rõ về hoasentrenda và trụ trì Tibu xin liên lạc với chúng tôi
góp phần làm sáng tỏ vấn đề Chánh Tà của Pháp Môn này.  Kính chúc quý bạn luôn được an vui và an toàn trên con đường tầm cầu Chánh Pháp.


Chánh-hay-Tà  

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.