Sơ Lược về hoasentrenda

Kính chào quý bạn,

Trước khi đi vào những vấn đề hoasentrenda, chúng tôi xin tóm tắt những nét chính về pháp môn này và những thành quả phi thường do cư sĩ Tibu viết trên diễn đàn http://www.hoasentrenda.com/smf và 5 tập sách Tập Tin.  Tiếng vang của những thần thông phi thường này đã gây tò mò cho nhiều người hiếu kỳ tìm đến và nghiên cứu tập theo hoasentrenda.

Hoasentrenda hội đủ ba pháp môn Thiền, Tịnh, và Mật.  Thiền của hoasentrenda là cách dùng quán tưởng đằng trước mặt trên một đề mục.  Cách tu gần giống như Thiền Chỉ hoặc trong Thanh Tịnh Đạo.  Tuy nhiên, cư sĩ Tibu luôn tự hào tự mình tìm ra cách tập này nhờ đọc Trung Bộ Kinh Tập 3.  Sau đó chuyển qua dạy đệ tử pháp môn Tịnh Độ và Mật Tông theo cách riêng.

Ba người đệ tử đầu tiên của trụ trì Tibu là ba vị cư sĩ Ba Danh, Cô Vân, và Cô Trang.  Theo những bài viết của Tibu trong Tập Tin, cả 3 vị này đều chứng Thánh, có thần thông, và đều có khả năng nhập Diệt Thọ Tưởng Định hay Niết Bàn.  Cô Vân đã qua đời vì bạo bệnh cách đây nhiều năm.  Cô Trang đã không tập theo cư sĩ Tibu từ rất lâu.  Cách đây không lâu, trên diễn đàn hoasentrenda có đăng những bài nói chuyện giữa hai cư sĩ Ba Danh và Tibu, và rất rõ họ có hai con đường tu hành khác nhau.  Tại sao hai vị đại đệ tử giỏi như vậy lại tách ra và không theo Tibu nữa?

Sau những vị đại đệ tử này, một làn sóng trỗi dậy tại website hoasentrenda qua những bài viết của Tibu quảng cáo một loạt Nhí tu hành đắc quả, thực hiện thần thông, độ tử, coi kiếp, cho đề mục tu hành, phân thân, v.v..  Tóm lại, từ những bài viết của cư sĩ Tibu, những thần thông được đề cập trong kinh đại thừa, hầu như các Nhí và cư sĩ Tibu đều có và còn giỏi trội hơn.  Nhí là những em bé nhỏ tu tập từ lúc lên 7 tuổi, đặc biệt các Nhí gái tu giỏi hơn Nhí trai.  Tu một thời gian ngắn, các Nhí có được khả năng như đã kể trên.  hoasentrenda lập ra những mục độ tử theo yêu cầu của thành viên, không những thế, mỗi lần Nhí độ là độ hết cả cửu huyền thất tổ người quá cố lên tới tận Thượng Phẩm Thượng Sanh.  Điều này đã đưa hoasentrenda vào thời kỳ sôi nổi nhất, thu hút rất nhiều người kéo đến tu tập.  Cư sĩ Tibu hứa hẹn bất cứ thành viên nào tu tập dù không được gì miễn đừng phạm giới nặng đều sẽ được phân thân các Nhí đưa về Tịnh Độ.  Quá dễ dàng phải không quý vị?  Tại sao chư Phật quá khứ và Phật Thích Ca không dùng cách này để đưa hết chúng sanh về Niết Bàn hay Tịnh Độ nhỉ?  Phật Thích Ca là một bậc Đại Chánh Đẳng Chánh Giác, A La Hán, Phật lại không bằng một cư sĩ Tibu, một người tự xưng là A Na Hàm và một Bồ Tát Bất Thối Chuyển?

Sau đó, làn sóng Nhí dần dần nguội lại vì có một số Nhí đã bị KHÙNG.  Chúng tôi sẽ đi sâu vào vấn đề này ở một bài viết khác trong thời gian sắp tới.  Vấn đề độ tử đã thôi không còn thông báo nữa, nhưng cư sĩ Tibu cho biết cứ đăng nhờ độ thì Nhí sẽ tự làm và không cần thông báo.  hoasentrenda cũng chuyển qua hoàn toàn là Tịnh Độ, không còn thiền như trước nữa.  Sở dĩ có sự thay đổi này là do trụ trì Tibu cho rằng những thành viên sau này nghiệp nặng nên thích hợp với Tịnh Độ.

Trong thời điểm này lại xuất hiện hai Nhí Cồ là hai cô gái trẻ với nick Tiểu Liên Hoa và brightmoon00 (cũng lại là phái nử).  Gọi là Nhí Cồ vì hai cô này đã vào tuổi trưởng thành, và cũng được quảng cáo là tu hành rất giỏi, cũng có khả năng thần thông, cũng đạt quả vị Thánh A Na Hàm và mới đây là đắc được quả vị Phật Mẫu Chuẩn Đề.  Hai vị thánh A Na Hàm và Phật Mẫu Chuẩn Đề này đều lập gia đình.  Theo trình tự là thành Thánh A Na Hàm rồi mới lập gia đình, sau đó thành Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Đa số những thần thông và đại thần thông này đều được thực hiện bên kia thế giới huyền bí mờ ảo, chẳng thể nào kiểm chứng thực tế được.  Ngoài những đệ tử nổi tiếng này, còn một số lượng thánh tăng khá lớn được cư sĩ Tibu phong cho cấp bậc từ Tu Đà Hường đến A Nà Hàm, mà cách ngộ đạo cũng rất lạ.  Tuy nhiên, Tham Sân Si vẫn còn hiện rõ ở những vị thắng tăng này và có lẻ còn trội hơn trước khi tu ở một số vị Thánh Tăng hoasentrenda. 

Trên đây là những nét chính về hoasentrenda.  Chúng tôi sẽ đi sâu vào chi tiết trong những bài viết tới.  Chúc quý bạn an lạc và hẹn gặp trong bài viết mới.  Chánh-hay-Tà  

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.